Wat moeten vakbonden doen om hun rol niet te lossen? Waarom moeten ze veranderen? Verbeteren? Waarom zijn ze zo essentieel? Hoe enthousiasmeren
ze jongeren om zich aan te sluiten?

Aan Jaak Brepoels vragen we om een inleiding te geven. Als auteur van het onvolprezen boek, dat onlangs werd heruitgegeven “Wat zoudt
gij zonder ‘t werkvolk zijn?”, zal Jaak zich toespitsen op de rol van de vakbonden.  Historicus en voormalige leraar Jaak Brepoels is al sinds 1983 sp.agemeenteraadslid voor de stad Leuven en was van 1995 tot 2012 schepen.

Dan gaan we in gesprek met Jeff Jonckers (coördinator ABVV-jongeren) en met Fatiha Dahmani (sectorverantwoordelijke LBC-NVK).
Olivier Pintelon reageert. Olivier is politicoloog & expert sociaal beleid en lid van de Denktank Poliargus.

Bruno Bauwens van D’Broej, de Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren, modereert.
Zin TV omkadert de avond met een reportage over jongeren, hun engagement en houding tov de vakbonden. Wat hebben jongeren aan
vakbonden? ZINTV is een vormingscentrum dat concrete tools, praktijk en theorie aanreikt aan burgers uit het associatieve netwerk.

Locatie: het volkshuis in St.Gillis

SYNTHESE Dinsdag 8 november, 19u

Inleiding door Jaak Brepoels
Gesprek met Jeff Jonckers, Fatiha Dahmani en Olivier Pintelon
Moderator: Bruno Bauwens
Volkshuis Sint-Gillis, Voorplein 37-39
Inkom: 5€ (ticket voor de twee avonden: 7€)
kan gestort worden op n° BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.
Voor alle info: 0499 147446 (Lieve Franssen)