Enkele maanden geleden woedde er een intens politiek debat over de Conventie van Genève, het verdrag dat de bescherming van vluchtelingen regelt. Volgens sommige politieke partijen was die conventie niet langer aangepast aan de huidige realiteit. Voor andere was ze dan weer heilig en waren aanpassingen eraan onbespreekbaar. Er werd een aantal dagen wat over gepalaverd, maar al snel verstomde het debat en werd de Conventie van Genève doodgezwegen.

Maandag werd de conventie finaal afgemaakt. Het nieuws stond op pagina 16 van deze krant: de Europese Unie sloot een akkoord met Turkije over de opvang van vluchtelingen. Als het goedgekeurd wordt, mogen vluchtelingen die naar Griekenland reizen vanuit Turkije, worden teruggestuurd naar dat laatste land. Noem het een push-back­beleid, maar dan met een veilig transport.

Het bericht had eigenlijk op pagina 29 moeten staan, bij de overlijdensberichten. De Conventie van Genève is dan immers definitief overleden. Asiel aanvragen in Europa wordt zo vrijwel onmogelijk: wie aankomt in Griekenland, wordt teruggestuurd naar Turkije, een land dat algemeen als onveilig wordt beschouwd en waar vluchtelingen weinig rechten hebben. Door een andere beslissing kunnen Turkije en Griekenland bovendien niet langer omzeild kunnen worden: de zogenaamde ‘Balkanroute’ werd hermetisch afgesloten. Op zoek naar een veilige bestemming trokken vorig jaar 1 miljoen mensen door de Balkan. Dat wordt nu volledig onmogelijk gemaakt.

De brief van Francken

De Europese leiders kloppen zich intussen op de borst. Ui-ter-aard hebben ze ‘niets tegen vluchtelingen’, wel tegen mensensmokkelaars. De Nederlandse premier Rutte zei dat mensensmokkelaars ‘een ander vak mogen zoeken’. Niets is minder waar natuurlijk. De enige taak van mensensmokkelaars is gesloten grenzen oversteken. Hoe moeilijker migratie wordt gemaakt door grenzen te sluiten, hoe belangrijker mensensmokkelaars worden in het hele proces. Waar vluchtelingen tot nu toe de Balkangrenzen te voet konden oversteken, moeten ze vanaf nu gaan inbreken in laadruimtes van vrachtwagens en dergelijke. Mensensmokkelaars wrijven zich in de handen. Hun actieterrein werd immers uitgebreid naar de Balkan.

 Mensensmokkelaars wrijven zich in de handen. Hun actieterrein werd immers uitgebreid naar de Balkan

De fascinatie voor mensensmokkelaars heeft in eigen land ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in haar greep. Om de foute informatie die ze van smokkelaars hebben gekregen uit hun hoofd te praten, geeft hij vluchtelingen een brief mee waarin staat dat de aanvraag tot anderhalf jaar kan duren en de uitkomst onzeker is.

Dat is op zijn zachtst gezegd bizar. De doorlooptijd van de meeste dossiers is om te beginnen minder dan zes maanden. Bovendien is het net de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris om die zo kort mogelijk te houden. Met die onzekere uitkomst valt het bovendien behoorlijk mee voor een aantal specifieke herkomstlanden. 97,4 procent van de Syriërs werd in 2015 erkend als vluchteling, 77,3 procent van de Afghanen en 72,2 procent van de Irakezen. Deze drie herkomstlanden vertegenwoordigen 63,1 procent van alle vluchtelingen. Voor Syriërs geldt dus allerminst dat de uitkomst onzeker is, voor hen is erkenning zo goed als zeker. Naast informatie verschaffen, wil de brief dus vooral ontradend werken.

Schrijnend

Het mag duidelijk zijn: de EU en ons land willen zo veel mogelijk vluchtelingen ontraden, tegenhouden en desnoods terugsturen naar een onveilig land. Dat bijna alle Syriërs die vluchten eigenlijk bescherming verdienen, toont aan hoe schrijnend de situatie is. De Conventie van Genève is dood en begraven. In een tijd waar de Europese Unie sterk onder druk staat, zijn in elk geval de Europese waarden van solidariteit samen met de conventie van Genève overleden. We houden de volgende dagen ook de overlijdensberichten in de gaten om te kijken wanneer de EU komt te gaan.

KOEN VAN DER BRACHT EN PIETER-PAUL VERHAEGHE

Dit stuk werd eerder gepubliceerd als opinie in De Standaard (10/03/2016)