De Poliargus redactie bestaat uit de volgende leden (alfabetische volgorde):

Stan De Spiegelaere

 

Stan De Spiegelaere (PhD) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent en arbeidswetenschappen aan de ULB. Hij doctoreerde aan de KU Leuven rond arbeidsregulering en innovatie en is momenteel onderzoeker aan het HIVA (KU Leuven). Contact: stan.despiegelaere <at> kuleuven.be

Ferdi De Ville

 

Ferdi De Ville (PhD) is professor in de politieke wetenschappen (Universiteit Gent). Zijn onderzoek focust op: Europees handelsbeleid en de verhouding tussen globalisering en milieu-, consumenten- en sociale bescherming. De auteur schrijft zijn bijdragen in eigen naam.

Sacha Dierckx

 

Sacha Dierckx (PhD) studeerde journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel en behaalde vervolgens een master in de politieke wetenschappen (afstudeerrichting internationale politiek) en een master in de algemene economie aan de Universiteit Gent. Hij doctoreerde aan de UGent. De auteur schrijft zijn bijdragen in eigen naam.

Olivier Pintelon

 

Olivier Pintelon studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent en pensioenrecht (postgraduaat) aan de KULeuven. Sinds het voorjaar van 2010 is hij betrokken bij Poliargus. Zijn expertisedomein is sociaal beleid ‘in de ruime zin’, ook in zijn Europese dimensie.

Pieter Liagre

 

Pieter Liagre studeerde maatschappelijke advisering aan de Arteveldehogeschool en politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als onderzoeker aan de onderzoeksgroep ‘Arbeid en organisatie’ van het HIVA-KULeuven.

Pieter-Paul Verhaeghe

 

Pieter-Paul Verhaeghe is historicus en socioloog. Hij werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Sociologie. Zijn onderzoek gaat over verschillende thema’s, zoals armoede, discriminatie, diversiteit, sociale cohesie, stadssociologie en ongelijkheden in gezondheid. Verhaeghe promoveerde in 2012 met een sociologisch doctoraat over de sociale achterstelling van etnische minderheden in Vlaanderen. Hij doceert dit academiejaar de vakken ‘Sociale ongelijkheid’ en ‘Migration & Integration’ aan de Universiteit Gent. In 2012 schreef hij het boek ‘Migrant zkt toekomst’.

Website: https://pieterpaulver.wordpress.com/ Twitter: @PieterPaulVer