Geachte lezers, volgers en sympathisanten,

We zijn zeer trots en blij om jullie een nieuw initiatief voor te stellen: Denktank Minerva. Met scherpe opinies en onderbouwde studies wil Denktank Minerva concrete progressieve alternatieven vormgeven en in het maatschappelijk debat aan bod laten komen. Dat was ook steeds de doelstelling van Poliargus en vijf jaar lang hebben we ijverig aan die weg getimmerd. We denken dat we daar deels in geslaagd zijn, maar het was hoog tijd voor een volgende stap. Vol enthousiasme zijn we dan ook één van de medestichters van het nieuwe project dat vanaf vandaag online gaat, Denktank Minerva. We hopen jullie in de toekomst via dit nieuwe project te kunnen blijven prikkelen met argumenten en opinies. Daarom nodigen we jullie van harte uit om:

Maar vooral: de denktank op te volgen, de artikels te lezen en de ideeën en standpunten proberen mee te verspreiden.

We danken jullie voor het vertrouwen dat jullie ons getoond hebben, en de kracht die jullie ons gegeven hebben om door te zetten in een niet altijd zo gemakkelijk intellectueel klimaat.

Vele groeten,

De redactie van Poliargus