De denktank Poliargus werkt met vier soorten bijdragen.

Allereerst zijn er blogstukken, waarin we vaak kort op de politiek-maatschappelijke actualiteit proberen in te spelen. Sommige van deze bijdragen verschenen ook in de opinierubrieken van de kwaliteitskranten. Een overzicht van de reeds verschenen stukken vindt u hier: http://poliargus.be/category/blog

De denktank Poliargus publiceert daarnaast op occasionele basis uitgebreide studies over relevante maatschappelijke vraagstukken. Een overzicht van de studies die verschenen sinds het voorjaar van 2010 vindt u via de volgende link: http://poliargus.be/poliargus-papers

Daarenboven publiceert deze denktank ook recensies waarin boeken die relevant zijn voor de brede sociaalprogressieve beweging worden besproken. Een overzicht van die publicaties vindt u hier: http://poliargus.be/category/boekbespreking

Tijdens de zomer van 2014 werd ten slotte gestart met de reeks ‘Poliargus cijfers’. Hierin wordt telkens een relevant cijfer voorgesteld en becommentarieerd.