Bescherming

Meer informatie over bescherming: zie opiniestuk van Maarten Hermans in De Tijd:

http://www.tijd.be/opinie/algemeen/Moeten_vakbondsvertegenwoordigers_minder_bescherming_krijgen.9752333-7765.art